دستگاه حضور و غیاب ZKTecoشرکت فروش دستگاه حضور و غیاب ZK
ZKTeco Products

Biometric Systems, Artificial Intelligence, Smart Security and Attendance Devices

دستگاه حصور و غیاب ارزان
دستگاه حضور و غیاب تشخیص چهره زدکا
دستگاه حضور و غیاب زدکا

Security Solutions
Time Management
Automations

Blog & News

More …

About ZKTECO

ZKTECO CO., LTD. is an internationally renowned enterprise which specializes in pioneering biometric recognition techniques, and provides products and solutions of smart entrance management, smart identity authentication and smart office.

Security Solutions
About us
Counseling